מחירון – מפל

מחירון - מפל

מנוי לאתר:
  • מנוי חודשי - 50 ש"ח
  • מנוי חצי שנתי - 250 ש"ח
  • מנוי שנתי - 500 ש"ח 
חוגים:

מחיר לחוג לחודש הינו 300 ש"ח, הוא כולל שעה שבועית מלאה

שיעור פרטי:
  • מכיתה א' ועד ח' - 120 ש"ח לשעה שלמה
  • מכיתה ט' ועד י"ב 150 ש"ח לשעה שלמה
  • הוראה מתקנת 180 ש"ח לשעה שלמה