אופק – ילקוט דיגיטלי- יסודי

עזרה בלימוד כל המקצועות, שילוב של תרגילים, סרטים, ופעולות אינטראקטיביות